Gezondheidsverklaring

  Je naam

  Adres

  Postcode & woonplaats

  Geboortedatum

  Telefoonnummer

  Ondergetekende is bekend met de aard van behandeling van:
  - Micro haar pigmentatie (scalppigmentatie) hair rescue program
  - Permanent Make-up
  - IPL
  - Laser Behandeling
  - Mesotherapie, Fractional Needling, Derma Roller

  Mogelijke contra indicaties voor MHP

  Hemofilie

  Pathologische wondgenezing

  Suikerziekte (diabetes)

  Immuun stoornissen

  Chronische huidaandoeningen

  Hart of Vaatziekten

  Ben je in verwachting

  Heb je ooit een tandartsverdoving gehad (lidocaïne)

  Heb je ooit een verdovende crème van de huisarts verkregen

  Ben je allergisch voor latex

  Na de behandeling van de micro haar pigmentatie en/of permanent make-up zal de pigmentatie donkerder zijn dan het uiteindelijke resultaat. Tijdens het genezingsproces dient je voorzichtig en zorgvuldig met de pigmentatie om te gaan.

  De eerste 48 uur mag je de pigmentatie niet nat maken, geen make-up aanbrengen, er niet aan peuteren, niet in sauna of zwembad en niet blootstellen aan UV licht (zon, zonnebank). Alleen de speciale witte vaseline mag op de pigmentatie worden aangebracht.

  Bij IPL en Laserbehandelingen kunnen (tijdelijk) kleurveranderingen in de huid optreden.